IMPLANTOLOGIA

"Implantologię należy traktować jako proces leczenia, w którym kluczową i decydującą rolę odgrywa diagnostyka oraz precyzja leczenia."

Jest to najnowocześniejsze i najbardziej naturalne rozwiązanie w przypadku braku pojedynczego lub kilku zębów.
Implant dentystyczny czyli sztuczny korzeń zęba, stosujemy w przypadku braku uzębienia jako rozwiązanie najbardziej zbliżone do naturalnego.

  • Implant trwale zrasta się z kością zastępując utracony korzeń zęba i służy jako podpora dla przyszłej odbudowy protetycznej.
    Uzupełnienie brakania zdrowych zębów pod korony i mosty. W sytuacji, gdy pacjent posiada rozległe braki uzębienia lub w przypadku bezzębia implanty umożliwiają wykonanie prac protetycznych umocowanych na stałe w ustach pacjenta ­ nie trzeba wtedy użytkować protezy wyjmowanej. Korony i mosty osadzone na stałe na implantach służą wówczas podobnie jak zęby własne zarówno pod względem estetycznym jak i funkcjonalnym. Z kolei protezy wyjmowane, które są oparte na wszczepach, zapewniają wygodę użytkowania nieporównywalnie większą w porównaniu z protezami tradycyjnymi, dzięki zapewnieniu dodatkowej stabilizacji.

Implanty zębowe stanowią korzystną z punktu widzenia czynności i estetyki alternatywę dla klasycznych metod leczenia protetycznego, związane są jednak z pewnym ryzykiem i wymagają troskliwej opieki pozabiegowej. Bezwzględnym warunkiem sukcesu leczenia implantologicznego jest utrzymanie bardzo dobrej higieny oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza prowadzącego.